Ana Sözleşme


KAYATÜRKLER TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 : Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

ADI SOYADI UYRUĞU İKAMETGAHI
Necmettin Kayatürk T.C. Şenlik Mah. Köklü Sokak. 20/4 Keçiören / Ankara
Orhan Kayatürk T.C. Şenlik Mah. Sevimli Sokak 11/13 Keçiören/ Ankara
Mehmet Kayatürk T.C. Gazeteci Mevlüt Işık Sokak 16/15 Keçiören / Ankara
Hayder Kayatürk T.C. Gazeteci Mevlüt Sokak 16/15 Keçiören/Ankara
M.Sait Kayatürk T.C. Şenlik Mah. Buket Sokak 54/15 Keçiören/ Ankara
Abdulvahit Çetin T.C. Şenlik Mah. Köklü Sokak 19/11 Keçiören / Ankara
Filit Kayatürk T.C.  Düz Sokak 36/8 Keçiören / Ankara

ŞİRKETİN ÜNVANI:
Madde2 : Şirketin ünvanı : KAYATÜRKLER TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA VE

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ dir.

AMAÇ VE KONUSU:
Madde3 : Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

 1. Tekstil Ürünleri konfeksiyon ürünleri Bay, Bayan, Çocuk iç ve dış giyim eşyaları çorap ve çamaşır gibi her türlü eşyalarının alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
 2. Her türlü yünlü, Pamuklu, Sentelik, ve asetat esaslı iplik veya karışımlarını imal etmek bu ipliklerden giyilecek kumaş, döşemelik kumaş, halı, örme kumaş, perdelik kumaş, iç giyim ve dış giyimle ilgili tabii ve suni sentetik dokuma ve örme kumaş ile benzeri kumaşları üretmek bunları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak alım satımını yapmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
 3. Bil cümle kumaş, iplik ve deriden mamül her türlü çocuk, bayan ve Erkek konfeksiyon ve triko ürünlerini imal etmek, almak ve satmak. Parfümeri ve bijuteri ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamak ithalat ve ihracatını yapmak.
 1. Her türlü spor araç ve gereçlerinin ayakkabı ve her türlü spor giysilerin ithali imal ettirilmesi ihracı toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
 2. Her türlü Çocuk, Bayan ve Erkek iç giyim elbise ve giyim eşyalarının imalatı fason işçiliği konfeksiyon ve tekstil işi konusunda ham mamül yardımcı mamül ve bu sektörün ihtiyacı olan makine ve teçhizatı cihaz ve malzemeler ile yünlü pamuklu sentetik ve malzemeler ile yünlü pamuklu sentetik ve suni iplik ve bunların makineleri alım satımı, ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak.
 3. Giyim eşyası manifatura, konfeksiyon, tuhafiye, saraciye, deri ve deri mamülleri, parfümeri ve itriyat alım satımı ve konusu ile ilgili ihalelere girmek,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabanci kuruluşları katma bütçeli kuruluşlar, iktisadi Devlet Kuruluşları, sermayesinin yasından daha fazlasının veya azının devletin veya iktisadi devlet kuruluşlarının iştirak ettiği şirketler veya diğer ortaklıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Kooperatifler, Sandıklar, Askeri teşekkül veya birlikler, Özel kanunlarla kurulmuş kurumlar, sermayesi özel veya halka açık şirketler müesseseler , firmalar gibi çeşitli gerçek veya özel şahıs ve teşekküllerce ihaleye çıkarılacak tüm alt yapı, turistik resmi ve gayri resmi bina ve konutlar, siteler, tesisler, zirai işletme tesisleri, sanayi yatırım tesisleri, sulama tesisleri, fabrika binaları, okullar gibi imar ve iskan, Bayındırlık turistik sanayi ve ticari maksatla inşaat yapmak.
 5. Turizm mevzuu ile ilgili olarak sayahat acenteliği, mümessillik veya müşavirlik hizmetleri yapmak.
 6. Petrol aramak petrol ürünleri, Likid gaz üretimi ve petrol ürünleri satmak ve pazarlamak.

10.İnşaat malzeme ve makineleri ile bunların yedek parça aksesuarlarının ithalatı, ihracatı imalatı ve alım satımını yapmak.

11. Arsa alım satımı boş arsa üzerinde konut veya ticari amaçlı inşaatlar yapmak, yapmış olduğu inşaatları satmak kullanmak ve kiraya vermek.

12. Ortaklar veya üçüncü şahıslardan müteahitlik karnesi devir almak ve kullanmak.

13.Yaş meyve ve sebzelerin yenilir köklerin yumrularının çiçeklerinin ve bunların mahsüllerinin alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

14. Pamuk, Tütün, zeytin, findık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi zirai mahsullerin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

15.Bakliyat, Soğan, Kekik, sarımsak, susam, soya yer fisıtğı, çam fistığı gibi Zirai mahsullerinin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

 1. Her türlü zirai ürünler ile hayvansal ürünlerin tabii ve suni gübre alımı, satımı, traktör, römork, biçer döver ve her türlü zirai aletler ve yedek parçalarının alımı ve satımı hayvansal yem maddelerinin alımı satımı istihsali ve imalatı ithalatı ve ihracatı pazarlamasını yapmak.
 2. Değirmencilik ürünleri malt nişasta glütomimlün, yağlı tohumlar tane ve meyveleri sanayii ve tababette kullanılan nebatların boyacılık ve dericilikte kullanılan diğer nebati hülasalar ile maddelerin kurutulmuş,dondurulmuş, konserve edilmiş olarak üretimi imalatı, ithalatı ve ihracatı dahil ticaretini yapmak.
 3. Büyük ve küçük baş hayvanlarla av hayvanlarından elde edilen süt, peynir, yağ ve bunların konservelerinin imalatını yapmak, almak satmak ihracat ve ithalatını yapmak.
 4. Hayvanlardan elde edilen deri ve kösele ile deri eşya , saraciye eşyası ve deriden mamül turistik eşyalarla post, kürk bağırsak ve bağırsaktan mamül eşyaları almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak.
 5. Hayvan mahsüllerinin modern bir şekilde elde edilebilmesi için gerekli makine ve bunların yedek parça ve teferruatlarının ithalatı ihracatı imalat ve iç ticaret mümessillik ve taahhütlerini yapmak.

21.Hayvan ve nebatlardan sanayi yolu ile elde edilmiş yağ yıkama ve güzellik müstahzarları sabun ve parfümeri ile sair itriyat deterjan dişçilik ve sari tababatte kullanılan patları konservecilik sanayiinde kullanılan kimyevi maddeleri ve hazır yemek ve salçaları gübre ve bütün bu mamüllerin kimya ve sanayi yolu ile elde edilmiş sınai ürünlerin ithalatı ihracatı ve üretimi imalatı ve dahili ticaretini yapmak.

22.Muhtelif vasıflarda hazırlanmış kereste, kalas, tomruk, ve sair doğrama malzemelerinin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

 1. Sanayi yolu ile elde edilmiş Kontrplak, köntr levha, parke, hazır kapı ve pencereler ahşap kaplamaları hazır mutfak ve büro donatım malzemeleri ile bunların hem ağaçlardan elde edilmesi için lüzumlu alet ve makinelerle bu makinelerin yedek parça ve aksesuarlarının alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.
 2. Mobilya ve ahşap dekoratif eşyalarının bu tür emtianın imalatında bağlantı ve yedek parçalarıyla aksesuarlarının imalinde kullanılan alet makine, tesisat ve teçhizat ile bunların yedek parçalarının ithalat ihracatı, imalatı, iç ticaret mümessillik taahhüt işleri yapmak.
 1. Bilgisayar, fotokopi. Telefaks, daktilo ve büro malzemelerin alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak
 2. Her türlü iş makineleri , kamyon, kamyonet, Tır, Hususi ve ticari otomobil, Otobüs ithalatı ihracati ve alım satımını yapmak.
 3. T.C. Milli Eğitim bakanlığına bağlı olarak özel okullar ve dershaneler açmak işletmek ve kiraya vermek.

28.Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul kıymet almak, satmak, şirketin iştigal konuları ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve mallar kullanmak, işletmek, satın almak, satmak ipotek dahil her türlü rehin almak ve vermek, tesis ve fekk etmek gayri menkule müte-alli, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve fekki ve benzeri tür işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans, marka ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kiralamak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek gerektiğinde satmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak bu işlerle iştigal edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER:

Madde 4 : Şirketin merkezi Tuna Caddesi No: 3 Kızılay / ANKARA dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5 : Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 ( doksan dokuz) yıldır. Bu müddet ortaklar Kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYESİ ve HİSSE SENETLERİ NEV’İ:

Madde 6 : Şirketin sermayesi

112.000.000.000 ( YüzOnikiMilyar Türk Lirasıdır).

Sermaye herbiri 100.000.000 TL değerinde 1120 hisseye ayrılmıştır. Bundan,

340 Paya karşılık olan 34,000.000.000.-TL. M.Sait KAYATÜRK
200 Paya karşılık olan 20,000.000.000.-TL. Orhan KAYATÜRK
120 Paya karşılık olan 12,000.000.000.-TL. Necmettin KAYATÜRK
120 Paya karşılık olan 12,000.000.000.-TL. Hayder KAYATÜRK
160 Paya karşılık olan 16,000.000.000.-TL. Mehmet KAYATÜRK
80 Paya karşılık olan 8,000.000.000.-TL. Abdulvahit ÇETİN
100 Paya Karşılık olan 10,000.000.000.-TL.  Filit KAYATÜRK

 

tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde nakden ödenecektir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 100.000. 000 TL küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 7: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak;

Yönetim kurul başkanlığına M.Sait KAYATÜRK

Yönetim kurulu üyeliğine Orhan KAYATÜRK

Yönetim kurulu üyeliğine Mehmet KAYATÜRK seçilmiştir.

Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için

seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAM – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:

Madde 8 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetimi kurulu başkanlığına seçilen M. SAİT KAYATÜRK Şirket ismi veya kaşesi altına atacağı imzasıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Yönetim kurulu yönetim ve temsil görevlerinin bir kısmını veya tamamını atayacağı müdürlere devredebilir.

Şirket Müdürü olarak Bir yıllık süre için NECMETTİN KAYATÜRK atanmıştır. Her konuda şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

DENETÇİ VE GÖREVLERİ :
Madde 9: Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için bir

veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

Denetçi olarak ;

Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

Mustafa KAYATÜRK Şenlik Mah. Köklü Sokak 20/4 Keçiören/Ankara T.C.

Bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357”nci maddelerinde sayılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL :
Madde 10: Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a-) Davet Şekli : Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368″inci madde hükümleri uygulanır.

b-) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-) Rey Verme ve vekil Tayini : Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileri diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d-) Müzakerelerin Yapılması ve Karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanınmınun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar

alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

e-) Toplantı Yeri : Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 11: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle bilikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN:

Madde 12: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile 15 gün evvelden yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu” nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azalması ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 13: Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 14: Şirketin genel masrafları ile muhtelif Amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kar’a iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ:
Madde 15 : Şirket tarafindan ayrılan ihtiyat akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.

ve 467. madde hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER :
Madde 16: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun

hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ :
Geçici Madde 1 : Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi kuruluştan sonra üç ay içerisinde

ilgili vergi dairesine ödenecektir.

NECMETTİN KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

HAYDER KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

FİLİT KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

ORHAN KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

M.SAİT KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

MEHMET KAYATÜRK

Aslında İmza Vardır.

ABDULVAHİT ÇETİN

Aslında İmza Vardır.